Kwaliteit en licenties

Wij zijn lid van verschillende beroepsverenigingen o.a. Zhong en LVNT. Deze beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan het lidmaatschap, zoals frequente bij- en nascholingen. Door dit lidmaatschap weet u dat u met een erkende en veilig werkende therapeut te maken hebt.

Zhong
Mw. Zhang, Mw. You, de heer Nijenkamp en de heer You zijn aangesloten bij Zhong – de Nederlandse Beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Zhong therapeuten moeten aan hoge opleidings- en bekwaamheidseisen voldoen. Ook moeten er jaarlijks verschillende bijscholingen worden gevolgd om het kennisniveau op peil te houden. Voor meer informatie over deze beroepsvereniging kunt u de website van Zhong bezoeken.

Mw. You is lid van de de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. De LVNT is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording. http://www.lvnt.nl

Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door VNT therapeuten gegeven consulten. Voor meer informatie kunt u de website van de VNT bezoeken.

 KAB.
De praktijken zijn via de beroepsverenigingen aangesloten bij de KAB. De KAB is het instituut dat zorg draagt voor afhandeling van klachten en is een stabiele organisatie die in een complexe omgeving optreedt als sparringpartner en belangenbehartiger binnen het krachtenveld van gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat. Voor meer informatie kunt u de website van de KAB bezoeken.

Met de komst van de Wkkgz waaraan ook therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire veld, moeten voldoen heeft de KAB besloten om een eigen Geschilleninstantie op te richten, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet.

RBCZ
Wij zijn ook lid van de  RBCZ. De RBCZ  is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.Alleen therapeuten op HBO-niveau worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Door dit lidmaatschap valt zij ook onder het onafhankelijke tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg.
Voor meer informatie hierover bezoek de website van RBCZ.

Aangesloten ETCMA

The European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) is an umbrella organisation for professional associations that represent different fields within Traditional Chinese Medicine. Our main purpose is to promote the wider recognition and acceptance of TCM therapies by European governments and the public.

Liaoning Colllege-of-Traditional-Chinese-Medicine

Wij onderhouden goede en nauwe relaties met de Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, waar we regelmatig bij- en nascholingen volgen. Voor onze collega therapeuten in Nederland kunnen wij ook bemiddelen in een studie-programma in de Chinese geneeskunde tot op Ph’D niveau

scag

Wij zijn aangesloten bij de SCAG, de geschillencommissie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.

Sommige verzekeringen maken een onderscheid tussen artsen en niet-artsen. Wij zijn geen artsen. Wij staan wel in de zorggids van de VGZ groep (o.a. Unive, VGZ, IZA, IZZ)

Lingzhi praktijk Rotterdam

  • KvK nr. 68001347
  • BTW: 857260789B01
  • Registratie LVNT
  • Registratie Zhong

Lingzhi praktijk Amsterdam

  • KvK nr. 63433737
  • Registratie Zhong:

Lingzhi praktijk Den Haag

  • KvK nr 37146875
  • Registratie Zhong:

 

Reacties zijn gesloten.