Migraine

Bij migraine wordt door Lingzhi praktijk een unieke combinatie van acupunctuurpunten geprikt die tot bijzondere resultaten leiden. Al jarenlang weten mensen die aan migraine lijden en  die via familie, vrienden, bekenden of collega’s van ons horen onze praktijken te vinden.

Wat is migraine?

Migraine (van hemicrania: ‘half hoofd’) is een neurovasculaire aandoening die meestal gepaard gaat met hoofdpijn. Migraine is meestal het duidelijkst gekenmerkt door een kloppende hoofdpijn. Deze hoofdpijn ontstaat door een reactie in de bloedvaten in het hoofd, als een gevolg van een tijdelijke vernauwing van de bloedvaten in het hoofd, gevolgd door een bloedvatverwijding. De pijn komt meestal aan één kant voor (vandaar de naam) maar kan dubbelzijdig optreden, en hoeft ook niet altijd aan dezelfde kant op te treden. De hoofdpijn gaat geregeld gepaard met misselijkheid en overgeven.

Mensen die aan migraine lijden kunnen dikwijls slecht tegen fel licht en geluid. Dikwijls komen in een familie meerdere migrainelijders voor. Over het algemeen komt er bij onderzoek na een aanval geen fysieke oorzaak aan het licht. Bij herhaalde aanvallen is medisch advies raadzaam, al was het alleen omdat er vrij effectieve geneesmiddelen bestaan om een aanval te couperen en ook preventief werkende geneesmiddelen. Migraine moet worden onderscheiden van clusterhoofdpijn en spanningshoofdpijn.

migraine acupunctuur

Bijzondere aanpak
Bijzonder bij Lingzhi praktijk is de keuze van acupunctuur-punten: kleine dunne naaldjes worden op precies de goede plek en de juiste diepte ingebracht.

Biofrequentie
Tijdens het consult worden de naalden met speciale biofrequentie-lampen verwarmd en na ongeveer twintig minuten verwijderd.

Balsem
Vaak wordt ook een verlichtende balsem op kruidenbasis gebruikt om het effect te versterken.
Na afloop van het consult voelt u zich verkwikt.

Reacties zijn gesloten.