Huisregels en rechten

Om u en de andere cliënten een optimale zorg te kunnen bieden, vragen wij uw aandacht voor onze huisregels en voor de bepalingen inzake de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst die de regels voor cliënt en therapeut vastleggen.

 • In de gehele praktijk is het niet toegestaan te roken of dieren mee te nemen.Tijdens het consult gelieve niet te telefoneren.
 • Indien u niet aanwezig kunt zijn op een afspraak, verzoeken wij u deze afspraak minimaal een werkdag van tevoren telefonisch of per e-mail af te zeggen. Als u te laat uw afspraak annuleert of afwezig bent zonder bericht, kunnen wij de voor u gereserveerde tijd niet opvullen; wij zijn dan genoodzaakt deze tijd bij u in rekening te brengen.
 • Wij werken zoveel mogelijk op tijd en dat verwachten wij ook van u. Als u te laat op een afspraak verschijnt, kunnen wij u niet meer behandelen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken. U krijgt een rekening voor de gereserveerde tijd.
 • De derde keer dat u niet op een afspraak aanwezig bent of te laat bent, zullen wij u uitschrijven als cliënt.
 • De behandeling dient direct na behandeling contant of per pin betaald te worden. De nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Bent u niet tevreden over de behandeling laat het ons dan weten. Komen we er niet uit kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging Zhong of de KAB. Wij vallen onder het tuchtrecht van de RBCZ.
 • Maximaal twee familieleden kunnen aanwezig zijn in de behandelkamer. Van hen wordt verwacht dat zij de behandeling niet storen.
 • Let u op uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing.
 • Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens (bijv. adres, telefoonnummer of zorgverzekering), geef deze dan aan ons door.
Bepalingen uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Bepalingen voor de cliënt

 • Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.
 • Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 of 48 uur van tevoren) af te zeggen.
 • De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

Bepalingen voor de therapeut

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
 • De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.  

Reacties zijn gesloten.